Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden yhdistys Delta ry

Hallitus ja toimihenkilöt 2020

Deltan hallituksen kokoonpano vuodeksi 2020

Kaikkiin hallituksen jäseniin saat yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen delta(at)utu.fi. Hallituslaisten henkilökohtaiset sähköpostit ovat muotoa tunnus(at)utu.fi.


Puheenjohtaja:

Johtaa puhetta viikoittain järjestettävissä hallituksen kokouksissa. Ohjaa, delegoi, valvoo, ja mikä tärkeintä, kantaa suurimman vastuun yhdistyksen toiminnasta.

Amanda Myntti
amanda.a.myntti


Varapuheenjohtaja ja ulkosuhdevastaava:

Hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estynyt. Pitää yhteyttä yrityksiin ja muihin järjestöihin, järjestää yritysvierailuja ja hankkii yrityssponsoreita.

Emilia Kalliokoski
emamka


Sihteeri:

Tekee hallituksen kokouksista pöytäkirjat sekä hoitaa tulevan ja lähtevän postin ja papereiden pyörittelyt.

Lotta Laine
lotta.e.laine


Taloudenhoitaja:

Hoitaa päivittäiset raha-asiat ja valvoo Deltan taloutta. Tekee yhdistyksen tilinpäätöksen.

Mikko Miettinen
miolmi


Materiaali- ja pilttivastaava:

Hoitaa kirja-, vaate- ja haalaritilaukset ja pitää kirjaa myytävistä monisteista.  Suunnittelee orientaatioviikon ohjelman sekä huolehtii tuutoreihin ja piltteihin littyvistä asioita.

Juulia Virta
juulia.a.virta


Edunvalvontavastaava:

Hoitaa yhdistyksen jäsenasiat sekä ylläpitää jäsenrekisteriä. Koordinoi yhteistyötä opiskelijaedustajien, Deltan hallituksen, laitosten sekä jäsenistön välillä ja toimii yhteyshenkilönä Hybridin ja ylioppilaskunnan suuntaan. Seuraa koulutuspoliittisen strategian toteutumista.

Eemeli Eronen
eemeli.a.eronen


Opiskelijaelämävastaava:

Järjestää erinäisiä illanviettoja ja viihdykettä jäsenistölle, kuten baaribileitä ja sitsejä.

Fanni Ristioja
fanni.m.ristioja


Opiskelijaelämä- ja ekskursiovastaava:

Järjestää erinäisiä illanviettoja ja viihdykettä jäsenistölle, sekä on päävastuussa Deltan kotimaan- ja ulkomaanekskursioiden järjestämisestä sekä toimii niiden matkanjohtajana.

Peppiina Aspegren
peppiina.m.aspegren


Viestintävastaava:

Vastaa jäsenistölle lähetettävien tiedotteiden laatimisesta ja/tai välittämisestä, sekä hallinnoi yhdistyksen sähköpostilistoja

Janica Kilpi
janica.l.kilpi


Hyvinvointivastaava:

Organisoi suuren urheilukiertue Ewert-kupin ja vastaa Deltan edustusjoukkueiden järjestelyistä mm. CampusSport osakilpailuissa. Huolehtii jäsenistön liikuntamahdollisuuksista ja henkisestä hyvinvoinnista.

Oskar Tuomi
oskar.a.tuomi


Kulttuurivastaava:

Järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia, kuten museo- ja teatteriekskursioita.

Kimmo Pyyhtiä
kitapy


Toimihenkilöt 2020

Delta ry:n toimihenkilöt vuodelle 2020. Toimihenkilöiden sähköpostit ovat muotoa tunnus(at)utu.fi    

Yhdenvertaisuusvastaava:

Lauri Heinonen
lauri.k.heinonen  

Amanda Myntti
amanda.a.myntti

Ansiolahjatoimikunnan puheenjohtaja:

Lauri Heinonen
lauri.k.heinonen

Fysiikan ja tähtitieteen koulutuspolitiikka- ja edunvalvontavastaava:

Aino Tuomola
aino.ma.tuomola

Matematiikan koulutuspolitiikka- ja edunvalvontavastaava:

Tarmo Taipale
tajotai      

Kansainvälisyysvastaava (International affairs):

Sini Toivola
situto

Tapahtumatoimihenkilöt:

Alisa Valtonen
alisa.p.valtonen
 
Sofia Pöntys
sofia.k.pontys    

Graafikot:

Yasmine Rantala
ycbran  

Sofia Pöntys
sofia.k.pontys

Potenssin päätoimittaja:

Oskar Tuomi
oskar.a.tuomi
 
Otso Lauerma
otillau    

www-vastaava:

Kristian Roth
krjaro  

Konsta Purtsi
kovipu    

Seurapeli-iltavastaava:

Anton Nykänen
anton.m.nykanen      

TEK-yhteyshenkilö:

Sanna Launiainen
satelau

Hybridi-yhteyshenkilö:

Mikko Jaskari
mimajas

Loimu-yhteyshenkilö:

Katariina Perkonoja
kakype

SFMO-yhteyshenkilö:

Kristian Roth
krjaro

Tenttiarkistovastaava:

Havu Miikonen
havu.e.miikonen

Some-vastaava:

Alisa Valtonen
alisa.p.valtonen  

Amanda Myntti
amanda.a.myntti      

Panomestari:

Mikko Miettinen
miolmi      

Lukupiirivastaava:

Matilda Sipilä
matilda.m.sipila