Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden yhdistys Delta ry

Hallitus ja toimihenkilöt 2021

Deltan hallituksen kokoonpano vuodeksi 2021

Kaikkiin hallituksen jäseniin saat yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen delta(at)utu.fi. Hallituslaisten henkilökohtaiset sähköpostit ovat muotoa tunnus(at)utu.fi.


Puheenjohtaja:

Johtaa puhetta viikoittain järjestettävissä hallituksen kokouksissa. Ohjaa, delegoi, valvoo, ja mikä tärkeintä, kantaa suurimman vastuun yhdistyksen toiminnasta.

Mikko Jaskari
mikko.m.jaskari


Varapuheenjohtaja:

Hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estynyt.

Eemeli Eronen
eemeli.a.eronen


Sihteeri:

Tekee hallituksen kokouksista pöytäkirjat sekä hoitaa tulevan ja lähtevän postin ja papereiden pyörittelyt. Hoitaa yhdistyksen jäsenasiat sekä ylläpitää jäsenrekisteriä.

Janica Kilpi
janica.l.kilpi


Taloudenhoitaja ja ulkosuhdevastaava:

Hoitaa päivittäiset raha-asiat ja valvoo Deltan taloutta. Tekee yhdistyksen tilinpäätöksen. Pitää yhteyttä yrityksiin ja muihin järjestöihin, järjestää yritysvierailuja ja hankkii yrityssponsoreita.

Emilia Kalliokoski
emamka


Materiaali- ja pilttivastaava:

Hoitaa kirja-, vaate- ja haalaritilaukset ja pitää kirjaa myytävistä monisteista.  Suunnittelee orientaatioviikon ohjelman sekä huolehtii tuutoreihin ja piltteihin littyvistä asioita.

Juulia Virta
juulia.a.virta


Edunvalvontavastaava:

Koordinoi yhteistyötä opiskelijaedustajien, Deltan hallituksen, toimihenkilöiden, laitosten sekä jäsenistön välillä ja toimii yhteyshenkilönä Hybridin ja ylioppilaskunnan suuntaan. Seuraa koulutuspoliittisen strategian toteutumista.

Artturi Korhonen
artturi.j.korhonen


Hyvinvointi- ja opiskelijaelämävastaava:

Järjestää erinäisiä illanviettoja ja viihdykettä jäsenistölle, kuten baaribileitä ja sitsejä. Hoitaa Deltan sosiaalipoliittisen vastaavan tehtävät ja huolehtii jäsenistön henkisestä hyvinvoinnista.

Alisa Valtonen
alisa.p.valtonen


Opiskelijaelämä- ja ekskursiovastaava:

Järjestää erinäisiä illanviettoja ja viihdykettä jäsenistölle, sekä on päävastuussa Deltan kotimaan- ja ulkomaanekskursioiden järjestämisestä sekä toimii niiden matkanjohtajana.

Sanni Kivistö
sanni.e.kivisto


Viestintä- ja somevastaava:

Vastaa jäsenistölle lähetettävien tiedotteiden laatimisesta ja/tai välittämisestä, sekä hallinnoi yhdistyksen sähköpostilistoja. Tekee päivityksiä Deltan somekanavilla.

Laura-Tuulia Aarnio
laura-tuulia.o.aarnio


Liikuntavastaava:

Organisoi suuren urheilukiertue Ewert-kupin ja vastaa Deltan edustusjoukkueiden järjestelyistä mm. CampusSport osakilpailuissa. Huolehtii jäsenistön liikuntamahdollisuuksista.

Juho Kangasperko
juho.o.kangasperko


Kulttuuri-, kansainvälisyys- ja yhdenvertaisuusvastaava:

Järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia, kuten museo- ja teatteriekskursioita. Huolehtii Deltan kansainvälisestä toiminnasta sekä yhdenvertaisuusasioista.

International affairs

Aleksi Varho
aleksi.j.varho


Toimihenkilöt 2021

Delta ry:n toimihenkilöt vuodelle 2021. Toimihenkilöiden sähköpostit ovat muotoa tunnus(at)utu.fi    

Ympäristövastaava:

Juho Kangasperko
juho.o.kangasperko

Ansiolahjatoimikunnan puheenjohtaja:

Lauri Heinonen
lauri.k.heinonen

Fysiikan ja tähtitieteen koulutuspolitiikka- ja edunvalvontavastaava:

Vilma Lintu
vilma.a.lintu

Matematiikan ja tilastotieteen koulutuspolitiikka- ja edunvalvontavastaava:

Siiri Koskinen
siiri.a.koskinen      

Tapahtumatoimihenkilöt:

Fanni Ristioja
fanni.m.ristioja
 
Noora Kontoniemi
noora.s.kontoniemi

Laura Kääriä
laura.e.kaaria

Graafikot:

Yasmine Rantala
ycbran  

Sofia Pöntys
sofia.k.pontys

Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtaja:

Sini Toivola
situto

Potenssin toimitus:

Amanda Myntti (päätoimittaja)
amanda.a.myntti

Oskar Tuomi (avustaja)
oskar.a.tuomi

www-vastaava:

Kristian Roth
krjaro  

Seurapeli-iltavastaava:

Anton Nykänen
anton.m.nykanen      

TEK-yhteyshenkilö:

Sini Toivola
sini.t.toivola

Loimu-yhteyshenkilö:

Siiri Koskinen
siiri.a.koskinen

SFMO-yhteyshenkilö:

Kristian Roth
krjaro

Tenttiarkistovastaava:

Havu Miikonen
havu.e.miikonen

Some-vastaava:

Kaisa Hakkarainen
kaisa.d.hakkarainen  

Maria Ahola
maria.t.ahola

Panomestari:

Mikko Miettinen
miolmi      

Lukupiirivastaava:

Kimmo Pyyhtiä
kitapy