Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden yhdistys Delta ry

Monistemyynti

Monisteita voit ostaa päivystysaikoina Deltan toimistolta, joka sijaitsee Quantumin ensimmäisestä kerroksesta pääovien vierestä. Lisäksi Deltan toimistolta löytyy tenttiarkisto.

Kuluvan periodin monisteet (3. periodi 2021):

Algebran peruskurssi I (Markku Koppinen)
Analyysi II (Jyrki Lahtonen)
Johdatus lineaarialgebraan (Juha Honkala)
Kombinatoriikka (Iiro Honkala)
Matemaattinen optimointi I (Marko Mäkelä)
Matematiikan peruskurssi B (Timo Neuvonen)
Sähkö- ja magnetismioppi II (M. Murtomaa & T. Laitinen)
Yleinen suhteellisuusteoria (Iiro Vilja)

Kaikki Deltan myymät monisteet:

Algebra (Tauno Metsänkylä)
Algebraic Structures in Cryptography (Valtteri Niemi)
Algebran peruskurssi I (Markku Koppinen)
Algebran peruskurssi II (Markku Koppinen)
Analyysi I (Jyrki Lahtonen)
Analyysi II (Jyrki Lahtonen)
Atomi- ja molekyylifysiikka (Edwin Kukk)
Coding Theory I (Iiro Honkala)
Coding Theory II (Iiro Honkala)
Combinatorial Enumeration (Tero Harju)
Combinatorics on Words (Aleksi Saarela)
Convolutional Codes (Jyrki Lahtonen)
Cryptography I
Cryptography II/Kryptografia II (A. Renval & T. Meskanen)
Differentiaaliyhtälöt (Stefan Emet)
Diskreetti matematiikka (Vesa Halava)
Electron and Ion Spectroscopy (Edwin Kukk)
Foundations of Cryptography (Tommi Meskanen)
Fysiikan peruskurssi II
Fysiikan peruskurssi III
Fysiikan peruskurssi IV
Fysiikka ja geometria (Juha-Pekka Pellonpää)
Geometria (Tero Harju)
Graph theory (Tero Harju)
Introduction to Computational and System Biology (Ion Petre)
Johdatus automaattien teoriaan (Ville Salo)
Johdatus lineaarialgebraan (Juha Honkala)
Kenttäteoria (Iiro Vlja)
Kiinteän aineen rakenteelliset ja termiset ominaisuudet (Petriina Paturi)
Kiinteän olomuodon fysiikka (Petriina Paturi)
Kombinatoriikka (Iiro Honkala)
Konveksi analyysi ja optimointi (Marko Mäkelä)
Kosmologia (Iiro Vilja)
Kryptografian matemaattiset perusteet (Tommi Meskanen)
Laskennallinen materiaalifysiikka (K. Kokko)
Lineaarialebra osa I (Markku Koppinen)
Lineaarialgebra osa II (Markku Koppinen)
Logiikka (Tero Harju)
Lukiomatematiikan kertaus (Eija Jurvanen)
Lukuteoria (Iiro Honkala)
Lukuteorian jatkokurssi (Matti Jutila)
Matemaattinen mallintaminen (S. Geritz &K. Parvinen)
Matemaattinen optimointi I (Marko Mäkelä)
Matemaattinen optimointi II (Marko Mäkelä)
Matematiikan peruskurssi A (Timo Neuvonen)
Matematiikan peruskurssi B (Timo Neuvonen)
Matematiikan peruskurssi C
Matematiikan pohjatietokurssi (Eija Jurvanen)
Matriisilaskenta
Mekaniikka (Tom Kuusela)
Metapopulaatiomallit (Kalle Parvinen)
Methods for Materials Characterisation I
Mitta ja integraali (Ilkka Holopainen)
Nanorakenteiden fysiikka (Jarno Salonen)
Optimointialgoritmit (Marko Mäkelä)
Ordered Sets (Tero Harju)
Osittaisdifferentiaaliyhtälöt (Kalle Parvinen)
Pipsa oppii plottaamaan (Petriina Paturi)
Quantum Field Theory (Iiro Vilja)
Radiation and Particle Detectors (Edwin Kukk)
Reaalianalyysi I (Ilkka Holopainen)
Ryhmäteoria (Markku Koppinen)
Semigroups (Tero Harju)
A Short Course on Combinatorial Designs (I. Anderson & I. Honkala)
Statistinen fysiikka (Iiro Vilja)
Stellar Structure and Evolution (Jörgen Christensen-Dalsgaard)
Suhteellisuusteoria I (Iiro Vilja)
Suhteellisuusteoria II (Iiro Vilja)
Surface Science
Sähkö- ja magnetismioppi I (M. Murtomaa & T. Laitinen)
Sähkö- ja magnetismioppi II (M. Murtomaa & T. Laitinen)
Sähködynamiikka (Iiro Vilja)
Säteilyn käyttö ja turvallisuus (Mikko Björkqvist)
Tietotekninen algebra (Vesa Halava)
Termodynamiikka (Kalevi Kokko)
Todennäköisyyslaskennan peruskurssi (Henri Pesonen)
Todennäköisyyslaskenta I (Heikki Ruskeepää)
Topologian perusteet (Kari Ylinen)
Tähtitieteen historia (A. Sillanpää & R. Rekola)
Ydinfysiikka II (Eino Valtonen)
Ydin- ja hiukkasfysiikka (Eino Valtonen)
Tähtitieteen historia (A. Sillanpää & R. Rekola)