Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden yhdistys Delta ry

Edunvalvonta

Edunvalvonta

Delta ry:n tehtävä on toteuttaa sen koulutuspoliittisen strategian mukaista edunvalvontaa Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden puolesta. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että yhdistys opiskelijoiden etua ajatellen pyrkii vaikuttamaan ensisijaisesti matematiikan ja tilastotieteen laitoksen sekä fysiikan ja tähtitieteen laitoksen toimintaan ottamalla kantaa, käymällä säännöllisesti keskusteluita laitoksien henkilökunnan kanssa ja auttamalla esimerkiksi koulutuksen kehittämisen työryhmän kouken opiskelijajäsenten valinnoissa. Tämän lisäksi yhdistys on osa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi Turku ry:tä ja Turun yliopiston ylioppilaskuntaa ja on siten niiden suorittaman korkeamman tason edunvalvonnan piirissä.

Yhdistyksen edunvalvonnan piiriin kuuluvat kaikki opiskelijan etuihin ja oikeuksiin kuuluvat asiat erityisesti matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden kannalta. Tällaisia asioita voivat aivan yhtä hyvin olla esimerkiksi niin opiskelijoihin kohdistuvaan epäoikeudenmukaisiin ja huonoihin käytäntöihin puuttuminen kuin myös opiskelun laatua parantavien ehdotusten ajaminen ja laitoksien sekä tiedekunnan kanssa hyvien suhteiden ja keskusteluyhteyksien ylläpitäminen.

Yhdistyksen hallituksessa toimii aina vähintään yksi edunvalvontavastaava, jonka vastuualue on juuri edunvalvontaan liittyvien asioiden hoitaminen. Tämän lisäksi muita edunvalvonnasta vastaavia toimihenkilöitä voidaan nimittää hallituksen ulkopuolelta. Edunvalvontavastaavien kanssa voit keskustella edunvalvontaan liittyvistä asioista kasvotusten tai ottamalla muuten yhteyttä. Hallituksen jäsenten vastuualueet sekä toimihenkilöt löydät tältä nettisivulta. Edunvalvonnan asioista voi antaa palautetta myös koko hallitukselle esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen delta[at]utu.fi tai osallistumalla hallituksen kokouksiin, jolloin asioista saadaan keskustelemaan useampi henkilö samaan aikaan. Hallituksen seuraavan kokouksen ajan ja paikan näet tältä sivulta.


Deltatiimi

Deltatiimi on matematiikan ja tilastotieteen laitoksen, fysiikan ja tähtitieteen laitoksen, tiedekunnan opintotoimiston ja Delta ry:n yhteinen keskustelukanava. Tiimi mahdollistaa säännölliset keskustelut opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä matalalla kynnyksellä.

Tilaisuuksia järjestetään pääsääntöisesti kahden viikon välein opetusviikkojen aikana ja opiskelijoiden puolta pitävät Deltan edunvalvontavastaavina toimivat hallituksen jäsenet sekä toimihenkilöt. Tiimi käsittelee kaikkia pinnalla olevia asioita, joita eri tahoilla on mielessä. Tällaisia asioita voivat esimerkiksi olla joihinkin epäkohtiin puuttuminen tai erilaisten kehitysehdotusten ajaminen, mutta kaikkia muitakin mahdollisia asioita voidaan käsitellä.

Ota yhteyttä tai tule paikalle!

Deltatiimin tarkoitus Deltan näkökulmasta on tietenkin viedä opiskelijoiden ajatuksia eteenpäin ja keskustella niistä. Mikäli sinulla on jokin asia, josta haluaisit tiimissä puhuttavan, niin ota yhteyttä edunvalvontavastaaviin. Yhteyttä voi ottaa sähköpostilla tai vaikka suoraan hihasta nykäisemällä. Mikäli haluat itse osallistua tiimin tapaamiseen, niin sekin onnistuu, mutta varmistathan asian ensin edunvalvontavastaavilta, joihin saat yhteyden tunnus[ät]utu.fi.


Edunvalvontavastaavat vuonna 2022:

Siiri Koskinen

Tilastotieteen opiskelija ja hallituksen jäsen edunvalvontavastaavan toimessa.

siiri.a.koskinen

Iiro Myllymäki

Matematiikan ja tilastotieteen edunvalvontatoimihenkilö.

iiro.m.myllymaki 

Vilma Lintu

Fysiikan ja tähtitieteen edunvalvontatoimihenkilö

vilma.a.lintu