Delta ry:n sääntömääräinen syyskokous ke 18.11.2015

Arvon jäsenistö.

Yhdistyksemme säännöt velvoittavat hallituksen järjestämään syyskokouksen marraskuun aikana. Hallituksemme on päättänyt järjestää syyskokouksen keskiviikkona 18.11. yliopiston Quantum-rakennuksen salissa XVIII. Kokous alkaa 17:30. Kokouksessa jokainen jäsen on puhe- ja äänivaltainen.

Kokouksessa valitaan muun muassa yhdistyksen hallitus vuodelle 2016. Mikäli olet kiinnostunut hallitustoiminnasta, voit tutustua toimintaan esimerkiksi saapumalla (jäsenistölle avoimeen) yhdistyksen hallituksen kokoukseen maanantaina 16.11. kello 16:00, tai repimällä hallituslaisia hihasta. Maanantain hallituksenkokouksen jälkeen hallituslaisia on paikalla vastaamassa hallitustoimintaan liittyviin kysymyksiin ainakin kello 18:00 asti.

Syyskokouksen asialista on alla. Ongelmatilanteissa (esimerkiksi jos on vaikeuksia löytää paikalle) voit ennen kokouksen alkamista soittaa numeroon 0505766105, josta allekirjoittanut vastaa, tai kokouksen aikana numeroon 0509136024 (VPJ Hiltunen). Toivottavasti löydätte paikalle runsaslukuisina.

 

Syyskokouksen asialista:

1§ Kokouksen avaus
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§ Kokouksen järjestäytyminen
a) Puheenjohtajan valinta
b) Sihteerin valinta
c) Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valinta
d) Kahden (2) ääntenlaskijan valinta
4§ Työjärjestyksen hyväksyminen
5§ Ilmoitusasiat
6§ Hallituksen kyselytunti
7§ Vuoden 2016 toimintasuunnitelma
8§ Vuoden 2016 talousarvio
9§ Puheenjohtajan valinta hallitukselle vuodeksi 2016
10§ Varapuheenjohtajan valinta hallitukselle vuodeksi 2016
11§ Sihteerin valinta hallitukselle vuodeksi 2016
12§ Taloudenhoitajan valinta hallitukselle vuodeksi 2016
13§ Neljästä kahdeksaan (4 – 8) muun hallituksen jäsenen valinta vuodeksi 2016
14§ Kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiesten valinta yhdistykselle vuodeksi 2016
15§ Delta ry:n edustajaehdokkaan valinta Hybridi ry:n hallitukseen vuodeksi 2016
16§ Kahden Delta ry:n äänivaltaisen edustajan ja heidän henkilökohtaisten varaedustajien valinta Hybridi ry:n yhdistyksen kokouksiin vuodeksi 2016
17§ Muut mahdolliset asiat
18§ Kokouksen päättäminen

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Hurraa!

    Löysit "Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden yhdistys Delta ry:n" :)