Edunvalvonta

Delta ry:n tehtävä on suorittaa sen koulutuspoliittisen strategian mukaista edunvalvontaa Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden puolesta. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että yhdistys opiskelijoiden etua ajatellen pyrkii vaikuttamaan ensisijaisesti matematiikan ja tilastotieteen laitoksen sekä fysiikan ja tähtitieteen laitoksen toimintaan ottamalla kantaa, käymällä säännöllisesti keskusteluita laitoksien henkilökunnan kanssa ja auttamalla esimerkiksi koulutuksen kehittämisen työryhmän kouken opiskelijajäsenten valinnoissa. Tämän lisäksi yhdistys on osa luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi Turku ry:tä ja Turun yliopiston ylioppilaskuntaa ja on siten niiden suorittaman korkeamman tason edunvalvonnan piirissä.

Yhdistyksen edunvalvonnan piiriin kuuluvat kaikki opiskelijan etuihin ja oikeuksiin kuuluvat asiat erityisesti matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden kannalta. Tällaisia asioita voivat aivan yhtä hyvin olla esimerkiksi niin opiskelijoihin kohdistuvaan epäoikeudenmukaisiin ja huonoihin käytäntöihin puuttuminen kuin myös opiskelun laatua parantavien ehdotusten ajaminen ja laitoksien sekä tiedekunnan kanssa hyvien suhteiden ja keskusteluyhteyksien ylläpitäminen.

Yhdistyksen hallituksessa toimii aina vähintään yksi edunvalvontavastaava, jonka vastuualue on juuri edunvalvontaan liittyvien asioiden hoitaminen. Tämän lisäksi muita edunvalvonnasta vastaavia toimihenkilöitä voidaan nimittää hallituksen ulkopuolelta. Edunvalvontavastaavien kanssa voit keskustella edunvalvontaan liittyvistä asioista kasvotusten tai ottamalla muuten yhteyttä. Hallituksen jäsenten vastuualueet sekä toimihenkilöt löydät näiltä nettisivuilta. Edunvalvonnan asioista voi antaa palautetta myös koko hallitukselle esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen delta@utu.fi tai osallistumalla hallituksen kokouksiin, jolloin asioista saadaan keskustelemaan useampi henkilö samaan aikaan. Hallituksen seuraavan kokouksen ajan ja paikan näet tältä sivulta.

Katso myös: Deltatiimi

  • Hurraa!

    Löysit "Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden yhdistys Delta ry:n" :)