Hallitus 2019

Deltan hallituksen kokoonpano vuodeksi 2019
Hallituksen jäseniin saat yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen delta@utu.fi.

_______________________________________________________________________________________________________

Puheenjohtaja:

Johtaa puhetta viikoittain järjestettävissä hallituksen kokouksissa. Ohjaa, delegoi, valvoo, ja mikä tärkeintä, kantaa suurimman vastuun yhdistyksen toiminnasta.

Aleksi Korpua
amjkor@utu.fi

_______________________________________________________________________________________________________

Varapuheenjohtaja ja Yritysyhteistyövastaava:

Hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estynyt. Pitää yhteyttä yrityksiin, järjestää yritysvierailuja ja hankkii yrityssponsoreita.

Kristian Roth
krjaro@utu.fi

___________________________________________________________________________________________________

Sihteeri:

Tekee hallituksen kokouksista pöytäkirjat sekä hoitaa tulevan ja lähtevän postin ja papereiden pyörittelyt.

Tiina Hautajärvi
tiina.a.hautajarvi@utu.fi

_______________________________________________________________________________________________________

Taloudenhoitaja:

Hoitaa päivittäiset raha-asiat ja valvoo Deltan taloutta. Tekee yhdistyksen tilinpäätöksen.

Amanda Myntti
amanda.a.myntti@utu.fi

_______________________________________________________________________________________________________

Materiaalivastaava:

Pitää huolta että oikeita monisteita on saatavilla oikeaan aikaan ja oikeaan hintaan. Hoitaa kirja-, vaate- ja haalaritilaukset sekä pitää kirjaa monisteista.

Mikko Miettinen
miolmi@utu.fi

_______________________________________________________________________________________________________

Edunvalvontavastaava:

Hoitaa yhdistyksen jäsenasiat sekä ylläpitää jäsenrekisteriä. Koordinoi yhteistyötä opiskelijaedustajien, Deltan hallituksen, laitosten sekä jäsenistön välillä ja toimii yhteyshenkilönä Hybridin ja ylioppilaskunnan suuntaan. Seuraa koulutuspoliittisen strategian toteutumista.

Mikko Jaskari
mikko.m.jaskari@utu.fi

_______________________________________________________________________________________________________

Ekskursiovastaava:

On päävastuussa Deltan kotimaan- ja ulkomaanekskursioiden järjestämisestä sekä toimii niiden matkanjohtajana.

Antero Nartamo
antero.r.nartamo@utu.fi

_______________________________________________________________________________________________________

Opiskelijaelämävastaava:

Järjestää erinäisiä illanviettoja ja viihdykettä jäsenistölle, kuten baaribileitä ja sitsejä.

Sini Toivola
sini.t.toivola@utu.fi
_______________________________________________________________________________________________________

Opiskelijaelämävastaava:

Järjestää erinäisiä illanviettoja ja viihdykettä jäsenistölle, kuten baaribileitä ja sitsejä.

Emilia Kalliokoski
emamka@utu.fi

_______________________________________________________________________________________________________

Viestintävastaava:

Vastaa jäsenistölle lähetettävien tiedotteiden laatimisesta ja/tai välittämisestä, sekä hallinnoi yhdistyksen sähköpostilistoja

Lotta Laine
lotta.e.laine@utu.fi

_______________________________________________________________________________________________________

Hyvinvointivastaava:

Organisoi suuren urheilukiertue Ewert-kupin ja vastaa Deltan edustusjoukkueiden järjestelyistä mm. CampusSport osakilpailuissa. Huolehtii jäsenistön liikuntamahdollisuuksista ja henkisestä hyvinvoinnista.

Henri Hellström
henri.mi.hellstrom@utu.fi

_______________________________________________________________________________________________________

Kulttuurivastaava:

Huolehtii jäsenistön mahdollisuuksista osallistua kulttuuritapahtumiin.

Matilda Sipilä
matilda.m.sipila@utu.fi

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

  • Hurraa!

    Löysit "Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden yhdistys Delta ry:n" :)