Hallitus 2017

Hallituksen jäseniin saat yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen delta (at) utu.fi.

_______________________________________________________________________________________________________

Puheenjohtaja

Johtaa puhetta viikoittain järjestettävissä hallituksen kokouksissa. Ohjaa, delegoi, valvoo, ja mikä tärkeintä, kantaa suurimman vastuun yhdistyksen toiminnasta.

Henri Anttila
heaant@utu.fi

_______________________________________________________________________________________________________

Varapuheenjohtaja:

Hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estynyt.

Arttu Karppinen
arvika@utu.fi

_______________________________________________________________________________________________________

Sihteeri:

Tekee hallituksen kokouksista pöytäkirjat sekä hoitaa tulevan ja lähtevän postin ja papereiden pyörittelyt.

Jani Paasivirta
janpaa@utu.fi

_______________________________________________________________________________________________________

Taloudenhoitaja:

Hoitaa päivittäiset raha-asiat ja valvoo Deltan taloutta. Tekee yhdistyksen tilinpäätöksen.

Reetta Siekkinen
rechsi@utu.fi

_______________________________________________________________________________________________________

Materiaalivastaava:

Pitää huolta että oikeita monisteita on saatavilla oikeaan aikaan ja oikeaan hintaan. Hoitaa kirja-, vaate- ja haalaritilaukset sekä pitää kirjaa monisteista.

Ilona Helenius
ilona.l.helenius@utu.fi

_______________________________________________________________________________________________________

Edunvalvontavastaava (matematiikka ja tilastotiede):

Hoitaa yhdistyksen jäsenasiat sekä ylläpitää jäsenrekisteriä. Koordinoi yhteistyötä opiskelijaedustajien, Deltan hallituksen, laitosten sekä jäsenistön välillä ja toimii yhteyshenkilönä Hybridin ja ylioppilaskunnan suuntaan. Seuraa koulutuspoliittisen strategian toteutumista. Pitää yllä tenttiarkistoa.

Lauri Heinonen
lauri.k.heinonen@utu.fi

_______________________________________________________________________________________________________

Edunvalvontavastaava (fysiikka ja tähtitiede):

Hoitaa yhdistyksen jäsenasiat sekä ylläpitää jäsenrekisteriä. Koordinoi yhteistyötä opiskelijaedustajien, Deltan hallituksen, laitosten sekä jäsenistön välillä ja toimii yhteyshenkilönä Hybridin ja ylioppilaskunnan suuntaan. Seuraa koulutuspoliittisen strategian toteutumista. Pitää yllä tenttiarkistoa.

Amanda Pietinen
amanda.a.pietinen@utu.fi

 

_______________________________________________________________________________________________________

Opiskelijaelämävastaava:

Järjestää erinäisiä illanviettoja ja viihdykettä jäsenistölle, kuten baaribileitä ja sitsejä.

Aleksi Korpua
amjkor@utu.fi

_______________________________________________________________________________________________________

Opiskelijäelämävastaava:

Järjestää erinäisiä illanviettoja ja viihdykettä jäsenistölle, kuten baaribileitä ja sitsejä.

Jaakko Mäntylä
jaakko.h.mantyla@utu.fi

 

_______________________________________________________________________________________________________

Viestintävastaava:

Vastaa jäsenistölle lähetettävien tiedotteiden laatimisesta ja/tai välittämisestä, sekä hallinnoi yhdistyksen sähköpostilistoja

Sanna Launiainen
satelau@utu.fi

 

_______________________________________________________________________________________________________

Hyvinvointivastaava:

Organisoi suuren urheilukiertue Ewert-kupin ja vastaa Deltan edustusjoukkueiden järjestelyistä mm. Sammonmaljan osakilpailuissa. Huolehtii jäsenistön liikuntamahdollisuuksista ja henkisestä hyvinvoinnista.

Joni Keto-Tokoi
jjketo@utu.fi

 

_______________________________________________________________________________________________________

Kulttuurivastaava:

On päävastuussa Deltan kotimaan- ja ulkomaanekskursioiden järjestämisestä sekä toimii niiden matkanjohtajana. Huolehtii jäsenistön mahdollisuuksista osallistua kulttuuritapahtumiin.

Riikka Numminen
rimanu@utu.fi

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

  • Hurraa!

    Löysit "Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden yhdistys Delta ry:n" :)