Hallitus 2018

Deltan hallituksen kokoonpano vuodeksi 2018
Hallituksen jäseniin saat yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen delta@utu.fi.

_______________________________________________________________________________________________________

Puheenjohtaja:

Johtaa puhetta viikoittain järjestettävissä hallituksen kokouksissa. Ohjaa, delegoi, valvoo, ja mikä tärkeintä, kantaa suurimman vastuun yhdistyksen toiminnasta.

Jani Paasivirta
janpaa@utu.fi

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Varapuheenjohtaja:

Hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estynyt.

Aleksi Korpua
amjkor@utu.fi

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Sihteeri:

Tekee hallituksen kokouksista pöytäkirjat sekä hoitaa tulevan ja lähtevän postin ja papereiden pyörittelyt.

Ilona Helenius
ilona.l.helenius@utu.fi

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Taloudenhoitaja:

Hoitaa päivittäiset raha-asiat ja valvoo Deltan taloutta. Tekee yhdistyksen tilinpäätöksen.

Arttu Karppinen
arvika@utu.fi

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Materiaalivastaava:

Pitää huolta että oikeita monisteita on saatavilla oikeaan aikaan ja oikeaan hintaan. Hoitaa kirja-, vaate- ja haalaritilaukset sekä pitää kirjaa monisteista.

Amanda Myntti
amanda.a.myntti@utu.fi

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Edunvalvontavastaava

Hoitaa yhdistyksen jäsenasiat sekä ylläpitää jäsenrekisteriä. Koordinoi yhteistyötä opiskelijaedustajien, Deltan hallituksen, laitosten sekä jäsenistön välillä ja toimii yhteyshenkilönä Hybridin ja ylioppilaskunnan suuntaan. Seuraa koulutuspoliittisen strategian toteutumista. Pitää yllä tenttiarkistoa.

Sanna Launiainen
satelau@utu.fi

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Yritysyhteistyö- ja ekskursiovastaava

Pitää yhteyttä yrityksiin ja järjestää yritysvierailuja. Yhdessä kulttuuri- ja ekskursiovastaavan kanssa vastaa ekskursioiden järjestämisestä.

Riikka Numminen
rimanu@utu.fi

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Opiskelijaelämävastaava:

Järjestää erinäisiä illanviettoja ja viihdykettä jäsenistölle, kuten baaribileitä ja sitsejä.

Jaakko Mäntylä
jaakko.h.mantyla@utu.fi

_______________________________________________________________________________________________________

Opiskelijäelämävastaava:

Järjestää erinäisiä illanviettoja ja viihdykettä jäsenistölle, kuten baaribileitä ja sitsejä.

Sini Toivola
sini.t.toivola@utu.fi

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Viestintävastaava:

Vastaa jäsenistölle lähetettävien tiedotteiden laatimisesta ja/tai välittämisestä, sekä hallinnoi yhdistyksen sähköpostilistoja

Kristian Roth
krjaro@utu.fi

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Hyvinvointivastaava:

Organisoi suuren urheilukiertue Ewert-kupin ja vastaa Deltan edustusjoukkueiden järjestelyistä mm. CampusSport osakilpailuissa. Huolehtii jäsenistön liikuntamahdollisuuksista ja henkisestä hyvinvoinnista.

Katariina Perkonoja
kakype@utu.fi

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Kulttuuri- ja ekskursiovastaava:

On päävastuussa Deltan kotimaan- ja ulkomaanekskursioiden järjestämisestä sekä toimii niiden matkanjohtajana. Huolehtii jäsenistön mahdollisuuksista osallistua kulttuuritapahtumiin.

Vilja Vihervuori
vilja.s.vihervuori@utu.fi

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

  • Hurraa!

    Löysit "Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden yhdistys Delta ry:n" :)