Edunvalvonta

Tälle sivulle tulee tietoa Deltan ajankohtaisista edunvalvonnallisista asioista.

Oletko miettinyt, miksi ilmoitustauluilla olevissa tenttituloksissa näkyy vain opiskelijanumerosi nimesi sijaan? Vastaus tähän ja moniin muihin kysymyksiin löytyy uudesta, 1.8.2010 voimaantulleesta opintojohtosäännöstä.

Mikä se sellainen opintojohtosääntö sitten on? Opintojohtosäännössä annetaan ohjeita menettelyyn erilaisissa opiskelua koskevissa tilanteissa ja opiskeluun liittyviin asioihin. Opintojohtosäännöstä löytyy ohjeistusta esimerkiksi opiskelijavalintaan, kuulusteluiden järjestämiseen sekä tenttien arviointiin ja tulosten julkistamiseen. Myös lukuvuosi on määritelty opintojohtosäännössä samoin kuin opetus- ja tutkintokieli.

Aiemmasta johtosäännöstä koulutuksesta ja tutkinnoista poiketen opintojohtosääntöön ovat omat pykälänsä saanneet mm. opintojen maksuttomuus, opiskelijaliikkuvuus sekä opintojen ohjaus. Maksuttomaksi on määrätty mm. opetus, opintoneuvonta sekä kuulustelut ja arvioinnit. Opiskelijaliikkuvuus käsittelee mahdollisuutta suorittaa sivuainekokonaisuuksia tiedekuntarajojen yli ja opintojen ohjauksen pykälässä varmistetaan opiskelijan oikeus saada ohjausta opintojensa jokaisessa vaiheessa.

Yksi uutuus johtosäännön mukaan on passiivirekisteri, joka ei koske niitä opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opiskelunsa opintoajan rajoituksen jälkeen. Opinto-oikeudesta tulee passiivinen, jos opinto-oikeus on alkanut vähintään 10 vuotta sitten tai ei ole ilmottautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi kolmena peräkkäisenä lukuvuotena. Passiivinen opinto-oikeus muutetaan jälleen aktiiviseksi, kun on tehnyt hyväksytyn opintosuunnitelman. Passiivirekisteriin joutuessaan opiskelijalle ilmoitetaan asiasta ja annetaan toimintaohjeet.

Tarkemmin opintojohtosääntöön pääset tutustumaan täällä. (Kirjautumiseen tarvitaan sähköpostitunnus ja salasana.)

———————————————————————————————————————

Hallitus kävi läpi wappuboolin yhteydessä kerättyjä jäsenpalautteita kokouksessaan 4.5.2010. Kaikki toteuttamiskelpoiset ideat laitettiin harkintaan.

———————————————————————————————————————

Lukukauden viimeisten tenttien yhteydessä kerätään tenttipalautetta Deltan toimesta. Palautteista tullaan tekemään koosteet, jotka lähetetään eteenpäin laitoksille.

  • Hurraa!

    Löysit "Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden yhdistys Delta ry:n" :)