Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 11.11.2013 klo 18.00 salissa XVIII

Työjärjestys:

 

1§ Kokouksen avaus

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3§ Kokouksen järjestäytyminen

a) Puheenjohtajan valinta

b) Sihteerin valinta

c) Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valinta

d) Kahden (2) ääntenlaskijan valinta

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

5§ Ilmoitusasiat

6§ Hallituksen kyselytunti

7§ Vuoden 2014 toimintasuunnitelma

8§ Vuoden 2014 talousarvio

9§ Puheenjohtajan valinta hallitukselle vuodeksi 2014

10§ Varapuheenjohtajan valinta hallitukselle vuodeksi 2014

11§ Sihteerin valinta hallitukselle vuodeksi 2014

12§ Taloudenhoitajan valinta hallitukselle vuodeksi 2014

13§ Neljästä kahdeksaan (4 – 8) muun hallituksen jäsenen valinta vuodeksi 2014

14§ Kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiesten valinta yhdistykselle vuodeksi 2014

15§ Delta ry:n edustajaehdokkaan valinta Hybridi ry:n hallitukseen vuodeksi 2014

16§ Kahden Delta ry:n äänivaltaisen edustajan ja heidän henkilökohtaisten varaedustajien valinta Hybridi ry:n yhdistyksen kokouksiin vuodeksi 2014

17§ Muut mahdolliset asiat

18§ Kokouksen päättäminen

 

This entry was posted in Sekalaiset. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Paluuviitteen URL.

Kirjoita kommentti

You must be logged in to post a comment.

  • Hurraa!

    Löysit "Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden yhdistys Delta ry:n" :)